Milostivé léto na exekuce

images – exekuce
0

Obecné informace o akci Milostivé léto

Milostivé léto je jednorázová možnost pro dlužníky, jak mohou snadněji splatit své dluhy vůči státu a dalším veřejnoprávním subjektům. Jedná se o bezprecedentní odpuštění poplatků, které tu v takovém rozsahu ještě nebylo. Je součástí nově schváleného balíku exekučních změn a má pomoci dlužníkům splatit jejich exekuční závazky. Akce je zaměřena převážně na osoby, kterým během exekučního řízení nekontrolovatelně narostl dluh. Z důvodu nepřiměřených úroků se mnohým původní vymáhaná částka zněkolikanásobila, a právě proti tomuto nárůstu je akce Milostivé léto zaměřena.

Jak Milostivé léto funguje?

Pokud dlužník v období od 28.10.2021 do 28.1.2022 uhradí svůj původní dluh (jistinu) plus poplatek 908 Kč, budou mu odpuštěny všechny úroky a penále, které se během exekučního řízení nashromáždily. To mohou v některých případech být i desítky tisíc korun. Pro dlužníky se tak jedná o naprosto jedinečnou a unikátní možnost ukončit dlouhotrvající exekuce, kde jsou často náklady vzniklé až během řízení mnohem vyšší, než původní dluh.

Jaké jsou podmínky Milostivého léta?

Jedná se o jednorázovou událost s pevnou dobou platnosti, která byla stanovena na tři měsíce. Jak již bylo zmíněno, začátek akce je 28. října 2021 a konec tak vychází na 28. leden 2022. Možnost doplacení bez úroků a sankcí se bohužel nevztahuje na všechny aktuálně probíhající exekuce a pro využití Milostivého léta jsou nutné následující podmínky:

  • Oprávněným (ten komu dlužíte) musí být veřejnoprávní subjekt
  • Exekuce je vedena soudním exekutorem (neplatí na daňové a správní exekuce)
  • Dlužník nesmí být v insolvenci

Příklady, kdy lze akci využít

Mezi nejčastější exekuční dluhy, na které lze velmi pravděpodobně Milostivé léto využít, patří například nezaplacená pokuta v MHD. Pokud nebyla řešena včas, časem se dostala až do exekučního řízení a z dluhu v řádu stokorun se po letech často stala částka ve výši desítek tisíc korun.

Dalším typickým příkladem je exekuce vzniklá z nezaplacení platby za odvoz komunálního odpadu, za rozhlasové a televizní poplatky, nebo neuhrazení nájmu při využívání obecního bytu.

Milostivé léto je opravdu unikátní příležitostí, kterou zákonodárci dávají statisícům lidí šanci vyřešit jejich dluh vůči subjektům veřejné správy, a poté se vrátit do běžného života nezatíženého exekucemi. Velmi pravděpodobně se podobná možnost již nebude opakovat a měl by jí tak využít opravdu každý, na kterého jsou vedeny exekuce splňující podmínky této akce.

 

 

zdroj:exekuceinfo.cz