Když můžeme rádi pomůžeme

OIP
0

Vzhledem k vyostřené situaci na Ukrajině jsme rádi podali pomocnou ruku našim zaměstnancům z UK, tak i ostatním občanům z Ukrajiny v této kritické době.  Našim stávajícím zaměstnancům z Ukrajiny jsme bezprostředně pomohli s ubytováním jejich manželek s dětmi a příbuznými, které jsme zajistili obratem a to ve městech Praha, Rokycany a Plzeň. Snažíme se nově příchozím v případě jejich zájmu a možností zajistit i adekvátní pracovní nabídky. Tuto možnost již využilo více jak třetina nově příchozích a tímto jim přejeme pracovní i životní úspěchy v nelehké době.