ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • Společnost LEPŠÍ PRÁCE s.r.o. (dále „zprostředkovatel“) ,IČ: 290 96 481, se sídlem Praha 5, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279877, jako správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, případně jiný právní předpis derogující a nahrazující aktuální právní úpravou těchto otázek, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) může zpracovávat mé osobní údaje, které jim dobrovolně poskytnu za účelem zprostředkování zaměstnání, včetně prezentace údajů potenciálním zaměstnavatelům a využíváním mého elektronického kontaktu (tj. především mé e-mailové adresy) za účelem poskytnutí studijních nabídek mé osobě.

 • Osobní údaje zpracovávané dle předchozího odstavce zahrnují údaje, které poskytnu prostřednictvím formulářů, dotazníků či v rámci vzájemné komunikace mezi mnou a zprostředkovatelem, případně další údaje, které vzniknou z jeho vlastní činnosti na základě mého jednání.

  • Osobními údaji ve výše uvedeném smyslu se rozumí dále zejména osobní údaje a informace týkající se mé osoby (v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, kontaktní údaje, telefon, e-mail, bydliště, cookies), a jiné údaje, které jsem poskytl/a formou dotazníku nebo formuláře včetně jeho elektronické podoby nebo při osobním či telefonickém rozhovoru o mé osobě). Potvrzuji pravdivost všech údajů, které jsem sdělil(a) nebo jinak poskytl(a).

  • Cookies ve výše uvedeném smyslu se rozumí dále zejména malé soubory ve mém počítači sloužící k identifikaci uživatelů, které zprostředkovatel využívá pro účely zlepšení svých on-line služeb. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníků, k analytickým účelům portálů příp. k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies mohu omezit v nastavení mého prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek.

  • Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovateli služeb platformy Google.

   Shromážděné soubory cookies jsou zpracovány prostřednictvím:

   – služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

   Správce na svých webových stránkách shromažďuje následující cookies soubory:

   Typ Název Účel Expirace
   Cookies třetích stran Google Analytics získání statistických informací dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

   Tyto stránky mohou fungovat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníku webu. Zrušit soubory cookies můžete zde dle typu prohlížeče:

Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Microsoft Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Safari – https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ

 • Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

 • Poskytnutí veškerých údajů je zcela dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů souvisejících se zprostředkováním zaměstnání může mít za následek omezení nebo vyloučení možnosti zajistit zprostředkování zaměstnání zprostředkovateli.

 • Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam mi bude poskytnut na vyžádání u zprostředkovatele.

 • Osobní údaje budou předány třetím osobám – zaměstnavatelům, kteří mé osobní údaje mohou dále zpracovávat, jakožto další správci, za účelem možnosti učinění nabídky k uzavření pracovní či jiné podobné smlouvy.

 • Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, jež patří buď zprostředkovateli, nebo smluvnímu dodavateli internetových služeb a je s nimi nakládáno dle obecných zásad informační bezpečnosti s využitím technických i organizačních opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení dat jsou také pravidelně kontrolovány.

 • Při zpracování údajů zprostředkovatel v plné míře využívá možností pseudonymizace a anonymizace, abych co nejvíce posílil jejich zabezpečení.

 • Nad svými osobními údaji neztrácím kontrolu. Mohu k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat mám také následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.

 • V případě prodeje, fúze nebo likvidace si zprostředkovatel vyhrazuje právo převést informace včetně osobních údajů na třetí stranu za předpokladu, že se tato třetí strana zaváže zachovat v plném rozsahu tato Pravidla pro ochranu osobních údajů a zajistit, aby byly osobní údaje uchovávány v souladu se zákonem stanovenými požadavky.

 • Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů mohou být dle potřeby aktualizována.