Služby

Jedná se o efektivní metodu výběru kandidátů. Tato metoda naživo posuzuje kandidáty , kteří řeší modelové situace jak individuálně, tak i ve skupině s ostatními. Hodnotitelé pozorují specifické reakce jednotlivců v různých situacích za různých podmínek. 

Uplatňuje princip vícero očí a je schopna více zjistit úroveň kompetencí kandidáta vzhledem k dané obsazované pozici.

Výstupem jsou jednotlivé osobní hodnocení jednotlivých kandidátů a jejich porovnání. Naši odborně vzděláni konzultanti již realizovali řadu Assessment center šitých na míru.

Podpora náboru - Recruitment support je služba , která pomáhá s výběrem kandidátů do trvalého pracovního poměru. Obsahuje veškeré aktivity, které jsou definovány na základě potřeby daného klienta. Cílem těchto aktivit je předložit klientovi seznam kandidátů, kteří vyhovují zadání klienta a kteří již absolvovali v personální společnosti předem definované kroky. Obsaženy mohou být například tyto aktivity:


 • náborová kampaň včetně inzerce (včetně administrace)
 • preselekce tj. roztřídění životopisů, zaslání zprávy o přijetí životopisu
 • zaslání zprávy uchazeči o splnění či nesplnění kriterií
 • telefonický prescreening vhodných kandidátů
 • testování dle požadavků (jazyky, e –testing)
 • prezentace vyhovujících životopisů společnosti, statistiky, ratio náboru reporting

Vyhledávání kandidátů do trvalého pracovního poměru. Ať nazveme tuto službu jakkoliv, vždy za ní jsou lidé, kteří ji realizují. To je pro nás velmi důležité, a proto jsou v našem týmu recruiterů kolegové a kolegyně, kteří mají za sebou projekty a nábory v různých odvětvích. To , co nás spojuje, je , že naši práci považujeme za poslání a svou prací žijeme. Přemýšlíme a navrhujeme jak úspěšně absolvovat celou cestu společně s Vámi. Zjištujeme Vaše očekávání, ověřujeme si porozumění a srovnáváme je s pracovním trhem. Jsme poradci, konzultanti a recruiteři. Spojujeme kandidáty s klientem navzájem a s důvěrou budujeme dlouhodobé a přirozené spojení. Každé vyhledávání je vždy osobité a vždy je přizpůsobeno danému očekávání. Využíváme naši databázi, přímé kontakty a pokročile pracujeme s on line sociálními sítěmi. Stanovili jsme si kvalitativní úroveň, kterou vždy dodržujeme. Je pro nás důležité porozumět Vašemu očekávání a znát co nejvíce detailů. Proto s Vámi prodiskutujeme následující oblasti.

KLIENT – definice pozice

 • Popis pozice
 • Stanovení kompetencí a profilu kandidáta
 • KPI´s – klíčové ukazatele výkonnosti pro danou pozici
 • Odměňování a benefity
 • Očekávání přímého nadřízeného
 • Váš styl řízení
 • Komunikační mapa
 • Vaše Osobní očekávání
 • Firma
 • Firemní kultura,formální a neformální pravidla

S našimi kandidáty se vždy setkáváme osobně po odborném prescreeningu. Soustředíme se na kvalitní ověření klíčových schopností kandidáta nezbytných pro danou pozici formou kompetenčního pohovoru a realizace modelových situací. Samotný výběr kandidáta se skládá z kombinace vice metod včetně odborného ověření referencí. Často také využíváme on line psychodiagnostiku Test klíčových kompetencí.

KANDIDÁT – jak vybíráme

 • Prescreening
 • Kompeteční pohovor /modelové situace
 • Testování - jazyk, PC,diagnostika, tech. znalosti…
 • Ověření referencí

KANDIDÁT – Jaké je očekávání kandidáta

 • Nadřízený
 • Preferovaný styl řízení
 • Komunikační mapa
 • Osobní očekávání
 • Jakou firmu a firemní kulturu ocení 

Situace na pracovním trhu se rapidně změnila a většina našeho vyhledávání kandidátů se blíží či přímo rovná metodě executive search. Pozice, které tímto způsobem hledáme, jsou vždy něčím náročné – technické, vyšší a top manažerské, specializované obory. Kolegyně a kolegové v našem týmu mají mnoholetou  zkušenost v oboru a mnoho vyhledaných kandidátů. Velká intenzita komunikace s klientem je pro nás velmi důležitá. Rozumíme různým oborům a známe kandidáty, kteří v nich pracují. Velmi intenzivně pracujeme s on line nástroji a sociálními sítěmi.

Naši odborně vzdělaní konzultanti  jsou certifikováni pro interpretaci psychodiagnostických testů. Jedním z nejvíce používaných testů jsou Testy klíčových kompetencí, které poskytujeme našim klientům a kandidátům. Test klíčových kompetencí zjišťuje kromě osobnostních předpokladů klíčových kompetencí (měřeno sedmi dotazníkovými škálami: Orientace na kontakt s klientem, Orientace na úspěch a výsledek, Proaktivita, Emoční stabilita, Vedení, Adaptibilita, Loajalita) i předpoklady výkonové (výkonový subtest Praktické myšlení a pracovní tempo). Vzhledem k velmi dobrým psychometrickým parametrům, nízkému časovému zatížení účastníka testování, grafické přehlednosti výstupní zprávy a automatizovanému vyhodnocení se jedná o test s velmi výhodným poměrem kvalita/cena, který se dá efektivně využívat především pro rozsáhlé (před-)výběry i pro nasměrování rozvoje.

Již 10 let Vám pomáháme řešit Vaše personální otázky. Naše týmy  koordinátorů a recruiterů jsou připravené  na našich 11 pobočkách v ČR  najít  flexibilní pracovní sílu dle Vašich požadavků. Máme zkušenosti s agenturním zaměstnáváním napříč obory – výrobalogistikaprůmyslshare service centraadministrativa.

 • Denně se v naší společnosti nově zaregistrují stovky nových kandidátů, a to prostřednictvím našich poboček a centrálního a  zahraničního náboru.
 • Našim klientům poskytujeme nové  spolupracovníky splňující jejich očekávání.
 • Do výroby dodáváme vyškolené pracovníky v našich školících centrech, kde simulujeme pracovní prostředí klienta, do skladů  s potřebnou praxí a certifikáty, do sdílených center s potřebnou jazykovou vybaveností.
 • Disponujeme potřebnou ubytovací kapacitou a vlastní dopravou.
 • Za každý jednotlivý projekt je zodpovědný konkrétní koordinátor, který je v pravidelném kontaktu s Vámi (nejen v jeho pracovní době)  i přidělenými pracovníky, osobně  či prostřednictvím on site řešení.
 • Zavolejte nám a společně vyřešíme Vaší potřebu.
 • Jsme členem APPS a velmi striktně dodržujeme platnou legislativu.
 • Naši agenturní zaměstnanci jsou motivováni věrnostním bonusovým programem a pracují na základě srovnatelných podmínek.

Try Hire je služba, která Vám Vám umožní si nového kolegu po Vámi zvolenou určitou dobu otestovat, vyzkoušet a poznát ho lépe ve Vašem pracovním prostředí. V tomto období je naším agenturním zaměstnancem. Poté se můžete rozhodnout zda ho přijmete přímo do pracovního poměru s Vaší společností. Službu můžete využít i v více  situacích , které jsou typické pro Vaši společnost, například při tvorbě nového pracovního místa. Řídíte svůj čas a finance, které byste sami věnovali vyhledání a adaptaci zaměstnance.

Komplexní převzetí aktivit a zodpovědnosti za konkrétní dílo či službu. Naše společnost takto poskytuje svoje řešení zejména v oblasti warehouse managementu a logistických služeb - Warehouse management, dále v řešení náborových aktivit v mnoha oborech – Recruitment company management

Můžete také využít naši kvalitní pracovní sílu při kontrole kvality ve Vašich výrobních, kompletačních a logistických procesech:

 • Warehouse management
 • Recruitment company management
 • Kontrola kvality

Vedení mzdové a personální agendy s garancí správnosti a důvěrnosti zpracovaných dat a termínů. Naše personální a mzdové oddělení disponuje kapacitou a sw , který využívají i naši klienti pro jejich zpracování mzdové a personální agendy. Zajistíme komplexní komunikaci se státní správou , archivaci a dokumentaci dle platných zákonů. Sledujeme pečlivě novelizace v oboru a zavádíme je do praxe. Převzetí mzdové a personální agendy Vám objektivně přinese úsporů nákladů , které můžete využít pro další rozvoj Vaší společnosti.